A Gondolkodás Öröme Alapítvány

Felhívás

Programunkban olyan kilencedikes diákokat szeretnénk felkutatni, akik bár tehetségesek matematikából, de eddigi tanulmányaik során ennek kibontakoztatására nem volt módjuk.

A matematikának van egyszerre játékos és gondolkodtató arca. Hiszünk abban, hogy ez mindenki számára hasznos és élvezhető, ezért célunk, hogy minél több diákkal megismertessük a szép és szórakoztató matematikát, az önálló gondolkodás örömét.

A kísérlet két részből áll. A tavaszi félévében az a célunk, hogy sok iskolát felkeressünk, és ott minél több — nem feltétlenül tehetséges — érdeklődő diákot bevonva, a szokásostól eltérő módon foglalkozzunk matematikával.

A program második részében pedig a velünk kapcsolatba kerülő diákok számára egy intenzív tehetséggondozó foglalkozássorozatot szervezünk 2021 tavaszától.

Motiváció

Ha egy matematikából tehetséges diák szeretné magát fejleszteni, akkor erre Magyarországon — szerencsére — sok lehetősége van. Az országos versenyeken szereplő, matematikai olimpiákon résztvevő diákok mégis egy szűk körből kerülnek ki.

Véleményünk szerint a tehetséges diákok kibontakozását meghatározza a középiskola választása (erről bővebben írunk a felhívás végén). Sok diákról nem derül ki, hogy jó matematikából, vagy ha esetleg ki is derül, nem jut el olyan helyre, ahol lehetősége lenne fejlődni.

A hangulat nagyon jó volt, a mai óra miatt szerettem meg a matematikát.

Iskolák felkeresése

Fontosnak tartjuk, hogy minél több diákkal személyes kapcsolatba kerüljünk. 2021 tavaszán az érdeklődő iskolákban egy-egy délelőtti foglalkozást tartunk. Egy ilyen délelőtt során kedvcsináló, játékos matematika problémákkal találkozhatnak a diákok.

A délelőtt célja a tehetséges diákokkal való találkozáson kívül az, hogy megmutassa matematika szép és szórakoztató arcát. Ezért a foglalkozások összeállításakor figyelünk arra, hogy ne csak tehetséges, hanem érdeklődő, átlagos képességű diákok számára is élvezhető legyen.

A foglalkozás hossza 3 tanítási óra. A programok hétköznap, tanítási időben zajlanak, a pontos részletekről minden iskolával külön egyeztetünk. A résztvevők száma legalább 8, legfeljebb 30 fő.

Intenzív képzés

A felkeresett iskolákban szervezett programokon sok diákkal kerülünk kapcsolatba. Reményeink szerint sokan közülük tehetségesek és érdeklődőek lesznek. Számukra szeretnénk egy olyan 2,5 éves képzést kínálni, amely hozzájárul a matematikai képességeik fejlődéséhez.

Mikor nevezhetünk egy diákot tehetségesnek?

Ennek megítélése nehéz. Lehet, hogy nem is 5-ös matematikából, rendetlen a füzete, nincs meg a napi leckéje. De amikor valami szokatlan, új dologgal találkozik, elemében van. Szereti a kihívásokat, a nehéz feladatokat. A tehetséges gyerekek egy része nem szerepel jól a versenyeken vagy még sohasem vett részt versenyen. Ez egyáltalán nem baj, nincsen ilyen elvárásunk.

Az érdeklődő diákok számára — bizonyos belépési feltételek teljesítése mellett — lehetőséget biztosítunk a 2021 tavaszán kezdődő intenzív programban való részvételre. Terveink szerint a foglalkozások havonta egy-egy teljes hétköznapot vesznek igénybe.

Az ELTE Eötvös József Collegiuma
A foglalkozások helyszíne, az ELTE Eötvös József Collegiuma

 

Legfontosabb célunk, hogy megpróbáljuk gondolkodni tanítani a gyerekeket. Vagyis azt próbáljuk elérni, hogy ne képletek, bemagolt módszerek, alkalmazható tételek után kutassanak a fejükben, hanem engedjék szabadjára a fantáziájukat, és bátran ötleteljenek, kreatívan gondolkodjanak.

A programokat tartó tanárok nem előadást tartanak, és nem a normál iskolai anyagon túlmutató tárgyi tudást plántálnak a diákok fejébe. Igyekszünk olyan programokat tartani, amelybe a diákok érdemben be tudnak kapcsolódni, tehát nem passzív résztvevői az órának, hanem aktív szereplői, sőt alakítói. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a tanár menet közben alkalmazkodik a csoport képességéhez, érdeklődéséhez, és bekerülhetnek a diákok által megfogalmazott érdekes kérdések is a megoldandó problémák körébe.

Mindezek mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy a foglalkozások jó hangulatban teljenek, élvezzék a részvételt a diákok. Reméljük, hogy fejlődésük versenyeredményeikben is megmutatkozik majd, azonban a közvetlen versenyfelkészítés egyáltalán nem célunk.

MOL-ösztöndíj

A központi foglalkozásokra utazás költsége megterhelést jelent(het) a jelentkező diákok számára. Az idei programban a diákoknak lehetőségük lesz MOL-ösztöndíjra pályázani, amely ezeket a költségeket (részben vagy akár teljes mértékben) fedezni fogja. Az ösztöndíj részleteiről a jelentkező diákokokat külön tájékoztatjuk.

A foglalkozások között rendszeres és alapos otthoni munkát várunk el a résztvevőktől, hiszen csak így biztosítható az, hogy a program hasznára váljon a résztvevőknek.

Egyéni ajánlás

Elképzelhető, hogy egy iskolában van egy-egy tehetséges diák, akit szívesen ajánlanának a programba, de az iskolai programra nincsen elég érdeklődő.

Az intenzív képzésbe való bekerülésnek előfeltétele, hogy a diák részt vegyen egy iskolában tartott foglalkozáson 2020 őszén. A felkeresett iskoláknak lehetősége van nyilvánossá tenni a foglalkozásokat. Az egyéni részvétel további feltétele, hogy a diákot szaktanára ajánlja a honlapunkon, ahol a nyilvános foglalkozások listáját is meg lehet tekinteni.

Kiket várunk?

Kapacitásaink egy évfolyammal való foglalkozást tesznek lehetővé, ezért csak kilencedikes diákok jelentkezését várjuk (A nyelvi előkészítős osztályok esetén az érettségiig hátralévő évek számítanak.).

Legfontosabb célunk, hogy a matematikával aktívan foglalkozó középiskolás diákok körét bővítsük. Azért, hogy ezt a célunkat elérjük, kénytelenek vagyunk korlátozni a jelentkezők körét, hogy azok jussanak lehetőséghez, akiknek más formában erre nincsen módjuk. Így nem jelentkezhet olyan diák, akire az alábbiak valamelyike igaz (természetesen ezekben az iskolákban foglalkozások tartását sem vállaljuk):

 • Olyan iskola tanulója, amely rendelkezik speciális matematika tagozattal.
 • Olyan iskola tanulója, amely az országos középiskolai rangsor budapesti vagy vidéki legjobb 10 helyezettje között szerepelt az előző két évben.
 • Olyan iskola tanulója, amely az előző 5 év matematika OKTV döntőiben több mint 5 diákkal képviseltette magát (II. és III. kategóriákban).

Az iskoláját nem zárja ki a programból, de a programban nem vehet részt olyan diák, aki A Gondolkodás Öröme Alapítvány által szervezett hétvégi táborok résztvevője.

Jelentkezés

A programon való részvétel ingyenes. Az iskolák a következő linken jelentkezhetnek:

Jelentkezés

Az első jelentkezési kör határideje: 2020. október 31. (péntek)

Előfordulhat, hogy az időnkbe mégsem fér bele az összes jelentkezett iskola felkeresése, ebben az esetben a jelentkezés sorrendje számít. Intézményenként egy foglalkozás megtartását tudjuk vállalni.

A foglalkozásokat a október 10. — január 31. időszakra tervezzük, minden iskolával külön egyeztetünk időpontot.

Függelék

Tanáraink

Tanáraink sokszínű háttérrel rendelkeznek. Mindannyian hisznek abban, hogy a matematikát lehet felfedeztető módon, izgalmasan tanítani. Bővebb bemutatkozásuk is elérhető.

Surányi László
tanár
Szenyovszky Judit
matematikatanár
(A Gondolkodás Öröme Alapítvány)
Juhász Péter
matematikatanár
(Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
Kovács Péter
matematikatanár
(Szent István Gimnázium)
Szűcs Gábor
matematikatanár
(A Gondolkodás Öröme Alapítvány)
Bóra Eszter
matematikatanár
(ELTE PhD)
 
Damásdi Anna
matematikatanár
(ELTE)
Damásdi Gábor
matematikus
(ELTE PhD)
Sándor András
doktorandusz
(CEU)
Simon Péter
matematikus hallgató
(CEU)
 
Záhorský Ákos
matematikus hallgató
(ELTE)
 
Csahók Tímea
matematikus hallgató
(ELTE)
Bertalan Dávid
matematikus hallgató
(ELTE)
 
Imolay András
matematikus hallgató
(ELTE)
Image result for Zólomy Kristóf

Zólomy Kristóf
matematikus hallgató
(ELTE)
 
Nagy Kartal
matematikus hallgató
(ELTE)
 
Fekete Panna
matematikus hallgató
(ELTE)
 
Tőri Tünde
matematika tanár
(ELTE)
Kiss Melinda
matematikatanár
(ELTE PhD)
 

A jelentkezésből kizárt iskolák listája

 • Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa)
 • Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)
 • Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
 • Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
 • Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
 • Budapest XIII. Kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium
 • Budapest XIV. kerületi Szent István Gimnázium
 • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest)
 • Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
 • Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
 • ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium (Budapest)
 • ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium (Szombathely)
 • ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium (Budapest)
 • ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)
 • Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc)
 • Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
 • Karinthy Frigyes Gimnázium (Budapest)
 • Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium (Győr)
 • Kecskeméti Katona József Gimnázium
 • Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
 • Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium (Balatonalmádi)
 • Németh László Gimnázium (Budapest)
 • Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
 • Óbudai Árpád Gimnázium
 • Pannonhalmi Bencés Gimnázium
 • Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
 • Piarista Gimnázium (Budapest)
 • Révai Miklós Gimnázium és Kollégium (Győr)
 • Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
 • Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium
 • SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Szeged)
 • Városmajori Gimnázium (Budapest)
 • Verseghy Ferenc Gimnázium (Szolnok)
 • VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium (Budapest)
 • Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

Ezeket a listákat vettük figyelembe az iskolák meghatározásánál: 2018 – Bp, 2018 – vidék, 2019 – Bp, 2019 – vidék.

MaMuT-os diákok Kömal eredményei

A Matematikai Mulatságok Táborába az országos tanulmányi versenyeken legjobban szereplő diákok kapnak meghívást. A tábor 2004 óta működik, a 2011-ig meghívást kapó 5-7. évfolyamos diákok száma mintegy 280. Természetesen sokan — bár nagyon tehetségesek — nem indulnak vagy éppen nem érnek el jó eredményeket versenyeken. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy az, aki a táborba meghívást kap kétségkívül kiemelkedően tehetségesnek számít.

Az ő középiskolai fejlődésükről szerettünk volna képet kapni. Ez nem könnyű feladat, hiszen nincsen olyan kifejtős verseny, amin minden diák elindulna, így az egyes diákok összehasonlítása nem könnyű. A Kömal B pontversenyét választottuk. Egyrészt a feladatok nehezek, a megoldásukhoz szükség van a középiskolában megszerezhető tudásra. Másrészt azt gondoljuk, hogy akik komolyan foglalkoznak matematikával, azok többségükben kipróbálják magukat ebben a pontversenyben.

A mérésünk során azokkal a diákokkal foglalkoztunk, akik indultak valaha a Kömal pontversenyén. Minden diáknál azt az évét vettük figyelembe, amikor a legjobb pontszámot érte el. Az iskolákat a matematika oktatás (feltételezett) színvonala szerint bontottuk.
[table] ,A – normál gimnáziumok,B – specmat tagozatos iskolák,C – Fazekas Mihály Gimnázium
Átlag,96.65,154.08,169.19
Diákok száma,40,38,57
[/table]

Az A csoportba soroltuk a normál, matematikai tehetséggondozásban nem kiemelkedő iskolákat.

A speciális matematika tagozattal rendelkező iskolákat a B csoportba soroltuk. A listát kiegészítettük azokkal a gimnáziumokkal, amelyeknek volt olyan tanulója, aki az elmúlt 10 évben szerepelt matematikai diákolimpián (ez további 5 iskolát jelent).

A Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium tanulóit nagy számukra való tekintettel, külön kategóriába kerültek (C csoport).

Az adatokat Kovács Benedektől kaptuk, elérhető az alábbi linken: http://benoke98.f.fazekas.hu/komal/

Kérdések esetén kérjük, hogy az alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu címen keressenek minket. Tel.: 30/562 00 32 (Szűcs Gábor)

Budapest, 2020. október 10.

Támogatom a programot:

Paypal