A Gondolkodás Öröme Alapítvány

Mivel foglalkozunk?

Természetesen az alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célokat próbáljuk megvalósítani, amik a következők:

 • A tehetséges diákok felkutatása határokon innen és túl (ide értve azokat is, akik tanáraik, szüleik vagy saját maguk jelentkezése alapján kerülnek a látókörünkbe, és azokat is, akikkel magunk szervezte módon kerülünk kapcsolatba). A megismert diákok képességeinek fejlesztése matematikai táborokkal, szakkörökkel, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokkal.
 • Életük segítése a rendelkezésre álló eszközökkel, ide értve az anyagi segítségnyújtást is.
 • Külön figyelmet és módszereket érdemelnek a hátrányos helyzetű diákok a megkeresés és a foglalkozások terén egyaránt.
 • Módszereinket (és itt többek között a felfedeztető matematikatanításra gondolunk) terjeszteni kívánjuk a tanárok körében.
 • Vállaljuk egyetemisták képezését, továbbá már végzett tanárok továbbképzését az ilyen szemléletű oktatásra.

Az Alapítvány támogatni kíván minél több tehetséges fiatalt abban, hogy képességeit kibontakoztathassa, céljait elérhesse és a többi ember hasznára lehessen. Támogatja azokat is, akik mindebben segítik őket.

Aktuális tevékenységi körünk

Legfontosabb célunk, hogy a Pósa Lajos által 1988-ban elindított hétvégi tábori mozgalmat, annak jelenlegi színvonalával együtt fenntartsuk, illetve hogy a 2004 óta működő MaMuT-ok zavartalan lebonylítását biztosítsuk.
Mindkét feladat esetén fontosnak tartjuk a “bővítést”, ami azt jelenti, hogy szeretnénk ezekkel a tehetséggondozó formákkal minél több gyereket megismertetni, megadni minél több diáknak a lehetőséget, hogy ennek részese legyen, illetve minél több tanárt bevonni a munkába, hogy ők is, akár önállóan is tudjanak hasonló szellemiségű táborokat vezetni.

Ezen kívül szervezett formában oktatjuk a módszer bizonyos elemeit (ELTE, BSM), szakköröket tartunk.

További célkitűzések és tevékenységek

Ezek is megfogalmazásra kerültek az alapító okiratban.

Gondolnunk kell arra az esetre is, ha a megszerzett támogatások lehetővé teszik, hogy tevékenységünk körét bővíthessük. Céljaink lehetnek ekkor első sorban:

 • A tehetségesnek gondolt diákok körét tovább szélesíteni úgy, hogy minden érdeklődő diák beleférjen.
 • A matematikatanítás (mindenkit érintő) teljes megújítása érdekében kísérleti osztályokat indítani, felfedeztető szellemű tanítási anyagokat kidolgozni, kipróbálni és terjeszteni.
 • Különböző irányban tehetséges (jó képességű, érdeklődő) diákokat összehozni egymással (táborban, szakkörökön vagy más módon). Váljanak elkötelezetté abban, hogy tudásukat másokkal megosszák, hogy képességeikkel mások hasznára legyenek.
 • Más témák tanításában szakértő tanárok bevonásával nem matematikai témájú táborokat szervezni és támogatni.
 • Kapcsolatba lépni külföldi tehetséggondozó szakemberekkel. Nem magyar diákok számára idegen nyelven tábort tartani Magyarországon vagy külföldön.

Hosszú távú tervek

Hosszú távú terveink között pedig az alábbiak is szerepelnek:

 • a matematikai és az informatikai ismeretek kapcsolatának erősítése, e két terület együttes fejlesztése szakkörökkel, táborokkal, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokkal,
 • munkánkról, koncepciónkról írásbeli vagy videón rögzített anyag elkészítése és terjesztése,
 • tehetséges egyetemi hallgatók pályaválasztásának elősegítése,
 • pályázatok, versenyek kiírása, megrendezésének támogatása,
 • pályázatok kiírása a matematikaoktatás fejlesztésére,
 • kutatási támogatás, ösztöndíj nyújtása,
 • kapcsolattartás és együttműködés hazai és nemzetközi tehetséggondozó szervezetekkel
 • a különböző szintű matematikai versenyek feladatanyagának megszerkesztése és megjelentetése,
 • matematikai, matematikaoktatási, pedagógiai kutatások végzése,
 • mind hazai, mind külföldi matematikai tankönyvek, szakmunkák, folyóiratok megjelenésének támogatása,
 • a külföldi matematikaoktatási segédanyagok lefordításának és terjesztésének segítése minden iskolatípus számára,
 • hazai és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, tanulmányutakon való részvétel támogatása.