A Gondolkodás Öröme Alapítvány

Koncepciónk

A táborainkban zajló szakmai programokat összekapcsolja, hogy a programokat tartó tanárok a felfedeztető matematikaoktatás hívei.

A táboraink didaktikailag meghatározó alakja Pósa Lajos, aki ennek a módszernek az egyik legnevesebb képviselője, és emellett a táborokban tanító tanárok egy részét, – illetve az ifik közül mindenkit – ő vezetette be ennek a tanítási stílusnak és felfogásnak a rejtelmeibe. A hétvégi táborok táborvezetői kivétel nélkül az ő tanítványai.

Mi is ennek a módszernek a lényege?

A legfontosabb, hogy megpróbáljuk gondolkodni tanítani a gyerekeket. Vagyis azt próbáljuk elérni, hogy ne képletek, bemagolt módszerek, alkalmazható tételek után kutassanak a fejükben, hanem engedjék szabadjára a fantáziájukat, és bátran ötleteljenek.


Beszélgetés Pósa Lajossal a felfedeztető módszerről.

A programokat tartó tanárok nem előadást tartanak, és nem a normál iskolai anyagon túlmutató tárgyi tudást plántálnak a diákok fejébe. Igyekszünk olyan programokat tartani, amibe a diákok érdemben be tudnak kapcsolódni, tehát nem passzív résztvevői az órának, hanem aktív szereplői, sőt alakítói. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a tanár menet közben alkalmazkodik a csoport képességéhez, érdeklődéséhez, és bekerülhetnek a diákok által megfogalmazott érdekes kérdések is a megoldandó problémák közé. A programokon az egyéni munka mellett rendszeresen megjelenik a párban, vagy több fős csoportokban gondolkodás is.


Pósa Lajossal előadása a hétvégi táborokról.

A módszer ennél sokkal bonyolultabb, ez csak egy leegyszerűsített kép róla. Szeretnénk, ha ez az oktatási hozzáállás szélesebb körben elterjedne, ezért is szeretnénk tanártovábbképzéssel is foglalkozni, minél több fiatal tanárt beavatni a módszer alapjaiba, majd a részleteibe.