A Gondolkodás Öröme Alapítvány

Területszámítás

Név

Hány kis négyzet az ábrán látható derékszögű háromszög területe?


Hány kis négyzet az ábrán látható háromszög területe?


Hány kis négyzet az ábrán látható csillag területe?


Hány kis négyzet az ábrán látható alakzat területe?


Az alábbiak közül melyik képletek adják meg az ábrán látható háromszög területét? Jelölj meg minden helyes képletet!


Számítsd ki a d szakasz hosszát, ha tudjuk, hogy b=5, c=4, és f=3,2 egység!


Számítsd ki a sárga hatszög területét az ábrán megadott adatok alapján!


Mekkora a kék alakzat területe?


Az alábbi ábrában megadtuk a paralelogramma csúcsainak koordinátáit. Mennyi a területe? Ne kerekíts, pontos értéket adj meg.


Melyik képlet adja meg az alábbi paralelogramma területét?