A Gondolkodás Öröme Alapítvány

Aznosságok

A kérdésekre ne teljes mondatokban, hanem csak számmal, vagy a feladat által kért formában válaszoljatok (a javítás automatikusan történik, a teljes mondatos válaszokat nem fogja elfogadni a rendszer). A feladatsor befejezése után az oldalon megtekinthetitek a kijavított feladatokat. (A szerzett pontszámnak nincsen jelentősége, nem tartjuk számon.)

1. Add meg a nevedet!

Question 1 of 18

2. Adj meg olyan [latex]n[/latex] számot 0 és 100 között, amire [latex](n-2)\cdot 5[/latex] osztható 11-gyel!

Question 2 of 18

3. Adj meg olyan [latex]n[/latex] egész számot, amelyre [latex]150 \leq 9\cdot (n+3) \leq 160[/latex]

Question 3 of 18

4. Bontsd fel a zárójeleket a következő kifejezésben, szóközöket ne használj!

[latex](x+3)(x-1)[/latex]


Emlékeztető: kéttagú kifejezések szorzásakor “minden tagot minden taggal” szorzunk, azaz az egyik zárójel minden tagját a másik zárójel minden tagjával.

Szorzás

A választ x^2+...x+... alakban add meg! Hatványt a ^ jellel írhatsz be, pl. [latex]x^2[/latex]-hez ezt írd: x^2.

Question 4 of 18

5. Bontsd fel a zárójeleket a következő kifejezésben, és ne használj szóközöket!

[latex](x-6)^2[/latex]


A választ x^2+...x+... alakban add meg! Hatványt a ^ jellel írhatsz be, pl. [latex]x^2[/latex]-hez ezt írd: x^2.

Question 5 of 18

6. Mennyi lesz [latex]x[/latex] együtthatója [latex](x+28)(x+22)[/latex] kifejtésében?

(Az [latex]x[/latex] együtthatója az [latex]x[/latex] előtt álló szám, tehát pl. az [latex]x^2-10x+2[/latex] kifejezésben -10.)

Question 6 of 18

7. Legyenek [latex]a[/latex] és [latex]b[/latex] valós számok. Mennyi lesz [latex]x[/latex] együtthatója az [latex](x+a)(x+b)[/latex] kifejezés kifejtésében?

(Az [latex]x[/latex] együtthatója az [latex]x[/latex] előtt álló szám, tehát pl. az [latex]x^2-10x+2[/latex] kifejezésben -10.)

Question 7 of 18

8. Legyen [latex]a[/latex] egy valós szám. Mennyi lesz [latex]x[/latex] együtthatója az [latex](x+a)^2[/latex] kifejezés kifejtésében?

Question 8 of 18

9. Melyik kifejezés négyzete kezdődhet így (összevonás után): [latex]x^2+16x+...[/latex] ?

Question 9 of 18

10. Az alábbiak közül melyikeknek a négyzete lehet ez: [latex]x^2\pm\ldots x+9[/latex] ?

Question 10 of 18

11. Az alábbiak közül melyik szorzat(ok) kifejtése kezdődik így (összevonás után) : [latex]x^2+4x\ldots[/latex]?

Question 11 of 18

12. Milyen számot írjunk a pontok helyére, hogy azonosságot kapjunk?

[latex](x+2)(x+\ldots )=x^2+5x+6[/latex]

(Emlékeztető: azonosságnak azokat az egyenleteket nevezzük, amik x értékétől függetlenül mindig igazak.)

Question 12 of 18

13. Milyen számot írjunk a pontok helyére, hogy azonosságot kapjunk?

[latex](x+\ldots )(x-5)=x^2+2x-35[/latex]

Question 13 of 18

14. Milyen számot írjunk a pontok helyére, hogy azonosságot kapjunk?

[latex](x+9)(x+\ldots )=x^2+14x+45[/latex]

Question 14 of 18

15. Alakítsd szorzattá a következő kifejezést!

[latex]x^2+4x+3[/latex]

Question 15 of 18

16. Alakítsd szorzattá a következő kifejezést!

[latex]x^2+4x-12[/latex]

Question 16 of 18

17. Alakítsd szorzattá a következő kifejezést!

[latex]x^2-5x+4[/latex]

Question 17 of 18

18. Alakítsd szorzattá a következő kifejezést!

[latex]x^2+21x+108[/latex]

Question 18 of 18