A Gondolkodás Öröme Alapítvány

Felhívás: Repülő Iskola (2021)

Programunkban olyan kilencedikes diákokat szeretnénk felkutatni, akik bár tehetségesek matematikából, de eddigi tanulmányaik során ennek kibontakoztatására nem volt módjuk.

A matematikának van egyszerre játékos és gondolkodtató arca. Hiszünk abban, hogy ez mindenki számára hasznos és élvezhető, ezért célunk, hogy minél több diákkal megismertessük a szép és szórakoztató matematikát, az önálló gondolkodás örömét.

A kísérlet két részből áll. Az őszi félévében az a célunk, hogy sok iskolát felkeressünk, és ott minél több — nem feltétlenül tehetséges — érdeklődő diákot bevonva, a szokásostól eltérő módon foglalkozzunk matematikával.

A program második részében pedig a velünk kapcsolatba kerülő diákok számára egy intenzív tehetséggondozó foglalkozássorozatot szervezünk 2022 tavaszától.

Motiváció

Ha egy matematikából tehetséges diák szeretné magát fejleszteni, akkor erre Magyarországon — szerencsére — sok lehetősége van. Az országos versenyeken szereplő, matematikai olimpiákon résztvevő diákok mégis egy szűk körből kerülnek ki.

Véleményünk szerint a tehetséges diákok kibontakozását meghatározza a középiskola választása. Sok diákról nem derül ki, hogy jó matematikából, vagy ha esetleg ki is derül, nem jut el olyan helyre, ahol lehetősége lenne fejlődni.

A hangulat nagyon jó volt, a mai óra miatt szerettem meg a matematikát.

Iskolák felkeresése

Fontosnak tartjuk, hogy minél több diákkal személyes kapcsolatba kerüljünk. 2021 őszén az érdeklődő iskolákban egy-egy délelőtti foglalkozást tartunk. Egy ilyen délelőtt során kedvcsináló, játékos matematika problémákkal találkozhatnak a diákok.

A délelőtt célja a tehetséges diákokkal való találkozáson kívül az, hogy megmutassa a matematika szép és szórakoztató arcát. Ezért a foglalkozások összeállításakor figyelünk arra, hogy ne csak tehetséges, hanem érdeklődő, átlagos képességű diákok számára is élvezhető legyen.

A foglalkozás hossza 3 tanítási óra. A programok hétköznap, tanítási időben zajlanak, a pontos részletekről minden iskolával külön egyeztetünk. A résztvevők száma legalább 8, legfeljebb 30 fő.

Amennyiben a járvány helyzet nem teszi lehetővé a személyes foglalkozások megtartását, akkor online módon is vállaljuk a programok megtartását (a pontos formát az iskolákkal egyeztetjük).

Intenzív képzés

A felkeresett iskolákban szervezett programokon sok diákkal kerülünk kapcsolatba. Reményeink szerint sokan közülük tehetségesek és érdeklődőek lesznek. Számukra szeretnénk egy olyan 2,5 éves képzést kínálni, amely hozzájárul a matematikai képességeik fejlődéséhez.

Mikor nevezhetünk egy diákot tehetségesnek?

Ennek megítélése nehéz. Lehet, hogy nem is 5-ös matematikából, rendetlen a füzete, nincs meg a napi leckéje. De amikor valami szokatlan, új dologgal találkozik, elemében van. Szereti a kihívásokat, a nehéz feladatokat. A tehetséges gyerekek egy része nem szerepel jól a versenyeken vagy még sohasem vett részt versenyen. Ez egyáltalán nem baj, nincsen ilyen elvárásunk.

Az érdeklődő diákok számára — bizonyos belépési feltételek teljesítése mellett — lehetőséget biztosítunk a 2022 tavaszán kezdődő intenzív programban való részvételre. A foglalkozások havonta egy-egy teljes hétköznapot vesznek igénybe.

Az ELTE Eötvös József Collegiuma
A foglalkozások helyszíne, az ELTE Eötvös József Collegiuma

 

Legfontosabb célunk, hogy megpróbáljuk gondolkodni tanítani a gyerekeket. Vagyis azt próbáljuk elérni, hogy ne képletek, bemagolt módszerek, alkalmazható tételek után kutassanak a fejükben, hanem engedjék szabadjára a fantáziájukat, és bátran ötleteljenek, kreatívan gondolkodjanak.

A programokat tartó tanárok nem előadást tartanak, és nem a normál iskolai anyagon túlmutató tárgyi tudást plántálnak a diákok fejébe. Igyekszünk olyan programokat tartani, amelybe a diákok érdemben be tudnak kapcsolódni, tehát nem passzív résztvevői az órának, hanem aktív szereplői, sőt alakítói. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a tanár menet közben alkalmazkodik a csoport képességéhez, érdeklődéséhez, és bekerülhetnek a diákok által megfogalmazott érdekes kérdések is a megoldandó problémák körébe.

Mindezek mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy a foglalkozások jó hangulatban teljenek, élvezzék a részvételt a diákok. Reméljük, hogy fejlődésük versenyeredményeikben is megmutatkozik majd, azonban a közvetlen versenyfelkészítés egyáltalán nem célunk.

A foglalkozások között rendszeres és alapos otthoni munkát várunk el a résztvevőktől, hiszen csak így biztosítható az, hogy a program hasznára váljon a résztvevőknek.

MOL-ösztöndíj

mol_logo_2014_ok-01

Az intenzív képzés résztvevői MOL-ösztöndíjra pályázhatnak. Az ösztöndíj célja, hogy azoknak a diákoknak nyújtson támogatást, akik számára a budapesti alkalmak utazási költsége nehézséget jelent.

Egyéni ajánlás

Elképzelhető, hogy egy iskolában van egy-egy tehetséges diák, akit szívesen ajánlanának a programba, de az iskolai programra nincsen elég érdeklődő.

Az intenzív képzésbe való bekerülésnek előfeltétele, hogy a diák részt vegyen egy iskolában tartott foglalkozáson. A felkeresett iskoláknak lehetősége van nyilvánossá tenni a foglalkozásokat. Az egyéni részvétel további feltétele, hogy a diákot szaktanára ajánlja az alábbi adatlap kitöltésével. A foglalkozások listája várhatóan október közepétől lesz elérhető.

Kiket várunk?

Kapacitásaink egy évfolyammal való foglalkozást tesznek lehetővé, ezért csak kilencedikes diákok jelentkezését várjuk. (A nyelvi előkészítős osztályok esetén az érettségiig hátralévő évek számítanak.)

Legfontosabb célunk, hogy a matematikával aktívan foglalkozó középiskolás diákok körét bővítsük. Azért, hogy ezt a célunkat elérjük, kénytelenek vagyunk korlátozni a jelentkezők körét, hogy azok jussanak lehetőséghez, akiknek más formában erre nincsen módjuk. Így nem jelentkezhet olyan diák, akire az alábbiak valamelyike igaz (természetesen ezekben az iskolákban foglalkozások megtartását sem vállaljuk):

 • Olyan iskola tanulója, amely rendelkezik speciális matematika tagozattal.
 • Olyan iskola tanulója, amely az országos középiskolai rangsor budapesti vagy vidéki legjobb 5 helyezettje között szerepelt az előző évben.
 • Olyan iskola tanulója, amely az előző 5 év matematika OKTV döntőiben legalább 5 diákkal képviseltette magát (II. és III. kategóriákban).

Az iskoláját nem zárja ki a programból, de a programban nem vehet részt olyan diák, aki A Gondolkodás Öröme Alapítvány által szervezett hétvégi táborok résztvevője.

Jelentkezés

A programon való részvétel ingyenes. Az iskolák a következő linken jelentkezhetnek:

Jelentkezés

A jelentkezés első körében 44 iskola jelentkezett.

A jelentkezés második körének határideje: 2021. november 5. (péntek)

Előfordulhat, hogy az időnkbe mégsem fér bele az összes jelentkezett iskola felkeresése, ebben az esetben a jelentkezés sorrendje számít. Intézményenként egy foglalkozás megtartását tudjuk vállalni.

A foglalkozásokat a október 1. — január 31. időszakra tervezzük, minden iskolával külön egyeztetünk időpontot.

Függelék

Tanáraink

Tanáraink sokszínű háttérrel rendelkeznek. Mindannyian hisznek abban, hogy a matematikát lehet felfedeztető módon, izgalmasan tanítani.


Surányi László
tanár
Táborné Vincze Márta
matematikatanár

Szűcs Gábor
matematikatanár
(A Gondolkodás Öröme Alapítvány)
 
Nagy Kartal
matematikus PhD
(ELTE)

Simon Péter
matematikus PhD
(ELTE)
Bóra Eszter
matematikatanár
(ELTE PhD)

Kiss Melinda
matematikus PhD
(ELTE)
 
Imolay András
matematikus hallgató
(ELTE)
 
Záhorský Ákos
matematikus hallgató
(ELTE)
Bertalan Dávid
matematikus hallgató
(ELTE)

A jelentkezésből kizárt iskolák listája

 • Batthyány Lajos Gimnázium (Nagykanizsa)
 • Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
 • Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium
 • Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
 • Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
 • Budapest XIII. Kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium
 • Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium
 • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
 • Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
 • ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Bp. V. ker.)
 • ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely
 • ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Bp. XIV. ker.)
 • ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)
 • Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc)
 • Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
 • Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium (Győr)
 • Kecskeméti Katona József Gimnázium
 • Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
 • Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
 • Óbudai Árpád Gimnázium
 • Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
 • Piarista Gimnázium (Bp. V. ker.)
 • Révai Miklós Gimnázium és Kollégium (Győr)
 • Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
 • Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
 • Verseghy Ferenc Gimnázium (Szolnok)
 • Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

Az előző két tanévben II. kategóriában az OKTV-döntő nem került megrendezésre, de döntősnek tekintjük az OH honlapján megjelenő helyezett tanulókat (ld.: itt és itt). A következő két listát vettük figyelembe az iskolák meghatározásánál: 2020 – Bp, 2020 – vidék.

MaMuT-os diákok Kömal eredményei

A Matematikai Mulatságok Táborába az országos tanulmányi versenyeken legjobban szereplő diákok kapnak meghívást. A tábor 2004 óta működik, a 2011-ig meghívást kapó 5-7. évfolyamos diákok száma mintegy 280. Természetesen sokan — bár nagyon tehetségesek — nem indulnak vagy éppen nem érnek el jó eredményeket versenyeken. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy az, aki a táborba meghívást kap kétségkívül kiemelkedően tehetségesnek számít.

Az ő középiskolai fejlődésükről szerettünk volna képet kapni. Ez nem könnyű feladat, hiszen nincsen olyan kifejtős verseny, amin minden diák elindulna, így az egyes diákok összehasonlítása nem könnyű. A Kömal B pontversenyét választottuk. Egyrészt a feladatok nehezek, a megoldásukhoz szükség van a középiskolában megszerezhető tudásra. Másrészt azt gondoljuk, hogy akik komolyan foglalkoznak matematikával, azok többségükben kipróbálják magukat ebben a pontversenyben.

A mérésünk során azokkal a diákokkal foglalkoztunk, akik indultak valaha a Kömal pontversenyén. Minden diáknál azt az évét vettük figyelembe, amikor a legjobb pontszámot érte el. Az iskolákat a matematika oktatás (feltételezett) színvonala szerint bontottuk.

A – normál gimnáziumok B – specmat tagozatos iskolák C – Fazekas Mihály Gimnázium
Átlag 96.65 154.08 169.19
Diákok száma 40 38 57

Az A csoportba soroltuk a normál, matematikai tehetséggondozásban nem kiemelkedő iskolákat.

A speciális matematika tagozattal rendelkező iskolákat a B csoportba soroltuk. A listát kiegészítettük azokkal a gimnáziumokkal, amelyeknek volt olyan tanulója, aki az elmúlt 10 évben szerepelt matematikai diákolimpián (ez további 5 iskolát jelent).

A Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium tanulóit nagy számukra való tekintettel, külön kategóriába kerültek (C csoport).

Az adatokat Kovács Benedektől kaptuk, elérhető az alábbi linken: https://versenyek.agondolkodasorome.hu/komal/

Kérdések esetén kérjük, hogy az alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu címen keressenek minket. Tel.: 30/562 00 32 (Szűcs Gábor)

Budapest, 2021. szeptember 13.

Támogatom a programot:

Paypal