A Gondolkodás Öröme Alapítvány

Iskolai szakkörök

Az elmúlt tanévben több iskolába is eljutottunk, ahol jellemzően hatodikos diákoknak tartottunk kihelyezett, rendszeres vagy néhány alkalmas szakkört. Merre is jártunk:

Csepelen, a Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Általános Iskolában (1212 Budapest, Széchenyi utca 93.)

Tanítottak: Pósa Lajos, Szenyovszky Judit

Az iskola igazgatónőjének kérésére kerestük fel a gyerekeket. Két alkalommal, tanítási időben tartottunk foglalkozásokat. Két osztályból érkeztek hatodikos diákok, mindenki lelkesen gondolkodott a feladatokon. Következő tanévben egy gyerek – a szakkörökön nyújtott teljesítménye és lelkesedése alapján – lehetőséget kap a Tapolcsányi utcai hétvégi táborokban való részvételre.

”Matek kalandok” programunkkal VIII. és X. kerületi iskolákat kerestünk meg, felkínálva nekik gondolatébresztő, tehetséggondozó szakköreinket. A program keretében három iskolába jutottunk el a tanév elején, majd az első félév végén egy hatodik kerületi iskola is csatlakozott:

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (1089 Budapest, Vajda Péter utca 25-31.)

Tanított: Szenyovszky Judit

Első félévben, heti-kétheti rendszerességgel zajlottak a szakkörök. A gyerekek az iskola zenei és sport tagozatos osztályából érkeztek. Sűrű elfoglaltságuk miatt viszonylag rendszertelenül jártak, így a legtöbb szakkörön kicsi (5-6fő) volt a létszám, változó összetételben. Az iskola nehezen tudta megoldani a teremhasználatot. Mindezek miatt az első félév végén véget ért a szakkör, és a legjobbaknak felajánlottunk egy esetleges folytatást más helyszínen, másokkal közösen. Ezzel a lehetőséggel nem élt az iskola.

Wesley János Általános Iskola Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium (1101 Budapest, Máv telep 38.)

Tanított: Szenyovszky Judit

Ez az iskola kifejezetten nehéz helyzetben élő gyermekekkel foglalkozik. A gyerekek helyzetükből adódóan nem motiváltak a gondolkodás vagy érdekes problémák megoldása terén. Egy tanéven keresztül, heti rendszerességgel foglalkoztam két hetedik osztályos, majd a tanév végén néhány alkalommal két ötödik osztályos diákkal. Sokszor átéltük azt az érzést, hogy „de jó, sikerült egyedül rájönnöm egy olyan megoldásra, amiről azt hittem, nekem soha nem sikerül”. Sajnos a napi otthoni gondok miatt nem mindig lehetett érdemi munkát végezni. Néha jó volt egyszerűen csak beszélgetni velük.

Kőbányai Fekete István Átalános Iskola (Bp., X. ker. Harmat u. 196-198.)

Tanítottak: 1. félévben: Likker Karolina, Tőri Tünde; 2. félévben: Likker Karolina, Szenyovszky Judit

Nagy Anikó tanárnő örömmel fogadott bennünket, és egész éven át roppant támogató hátteret biztosított nekünk a szakkörökhöz. A gyerekeket biztatta, lelkesítette, amikor tehette, ő is figyelemmel kísérte a ténykedésünket. Első félévben saját órájából biztosította az idő egy részét, ekkor az ő általa tanított teljes csoportnyi gyerek részt vett a foglalkozásokon. A tanárnő elmondása szerint sok gyerek hátrányos helyzetű a szó valamilyen értelmében. A második félév során már nem a matematika óra keretében zajlott a foglalkozás, így csak az elszántabb gyerekek jöttek tanítás után, szakkörszerűen. Legtöbben lelkesek voltak, általában jó hangulatban teltek a foglalkozások, jóval kisebb létszámmal. Voltak köztük nehezebben motiválható, kevésbé együttműködő gyerekek, az ő lelkesedésük, átélésük erősen hullámzó volt, de alapvetően sikeresnek mondható az együttműködés velünk, és egymással, csoport- vagy páros munkában is. Igyekeztünk társas- és egyéb játékokat is beépíteni a feladatok közé. Tanév végén társasozással és „matekos” sárkány építésével, röptetésével zártuk szakkörünket. Nagy Anikó tanárnő és az igazgatónő kérésére igyekszünk következő tanévben is eljutni az iskolába.

Nagy Anikó tanárnő levele

Kedves Judit, Lina és Tündi!

Először is nagyon hálás vagyok Nektek, amiért hetente eljöttök a “gyerekeimhez” és csodákat mutattok Nekik. A tanítási órákon szorít az idő, sok a tananyag. Mindig igyekeznünk kell. Próbálkozunk problémamegoldással is, eddigi elképzelésem szerint eleget. Most a szakkör alatt szembesültem a ténnyel, hogy a gyerekek milyen kevesen, és mennyire keveset raktároztak el az általam mutatottakból. Külön hálás vagyok azért a „megfigyelői” státuszért, amit a délutánokon betölthetek. Máshogy látom a gyerekek munkáját, oda tudok figyelni mindenkire. Figyelemmel tudom kísérni, hogyan születik meg a megoldás, nemcsak a legügyesebbek fejében, hanem szinte mindenkire jut időm. Néhány gyermek nagy meglepetést okozott egy-egy gondolatmenettel. Érdekes volt azt is megfigyelni, ahogy lassan de biztosan, több példa megoldása után rájöttek egy-egy általánosítható gondolatmenetre, melyet akár többféle megfogalmazású, de hasonló feladat megfejtésére is tudnak használni.

A szakkörök során a gyerekek többféle játékos módszerrel oldhatnak meg különböző matematikai problémákat, mely fejlesztette a képességeiket és segítette tanulmányi előre haladásukat is. Ez saját, órai tapasztalatom. Új szempont, új nézőpont, a komfortzóna elhagyása, kreativitás, merjünk újszerű megoldásokat keresni, akár többet is. Ezt szeretném én is átadni Nekik. Kommunikációs és szociális képességeiket, a tanulók a többszöri csoportmunka során edzhették. Ezekre a készségekre, különösen ennél a csoportnál nagy szükség van. Tanórákon erre is sokkal kevesebb idő jut. Különlegesség volt, hogy helyes megoldásért jutalmul csokoládét kaphattak, nagy örömükre. Ezt sem tudom utánatok csinálni.

Mit mondanak Ők, a gyerekek:

 • Szeretem, ha készen leszek a feladatokkal.
 • Jó a csoki.
 • Szerintem azért jó, mert fejleszt.
 • Érdekes feladatok szoktak lenni.
 • Az tetszett, hogy csoportban kellett dolgozni.
 • Voltak nehéz feladatok, de megcsináltuk őket.
 • Jók a feladatok és fejlesztenek minket vagy felhúznak.
 • Lina kedves.
 • Hiányzik Tündi.
 • Judit néni jól magyaráz.
 • Sok jó gondolatmenetet kapunk.
 • Lehet közben enni.
 • Vannak „társasjátékos” feladatok.
 • A végén van levezetés.
 • Máshogy nézzük a témákat.
 • Türelmesek a segítők.
 • Több „ágban” körüljárnak egy témát.

A +1 iskola, nem hátrányos helyzetű gyerekekkel:

A Bajza Utcai Általános Iskola (1062 Bajza u. 49-51)

Tanítottak: Ádám Réka, Bóra Eszter

November végétől májusig tartottunk a Bajza Utcai Általános Iskolában szakköröket. A résztvevő gyerekek igazán élénkek és lelkesek voltak, tanáraik nyitottan és kedvesen fogadtak. Egy-egy alkalommal 6-8 fő között mozgott a létszám.

Foglalkoztunk többek között a kombinatorikával és annak előkészítésével, szokatlan ötletet kívánó fejtörő feladatokkal, stratégiás és egyéb matematikai játékokkal…
Az év során, úgy láttuk, a gyerekek sokat fejlődtek. Láttuk ezt abban, ahogy egy-egy problémához már másképp álltak: önállóan és kitartóan kísérleteztek a különböző ötletekkel. Emellett egy-egy nehéz feladaton igen elmélyedve tudtak gondolkozni, a kitartásuk is sokat nőtt. A gondolatmeneteiket sokkal pontosabban és érthetőbben fogalmazták meg.
Összességében nagyon jó volt a gyerekkel dolgozni és őket megismerni! Mi is sokat tanultunk, fejlődtünk a szakkörök alatt. 🙂