A Gondolkodás Öröme Alapítvány

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról

Kedves Barátaink!

Alapítványunk — ahogyan eddig is tette — tartózkodik a politikai véleménynyilvánítástól. Ugyanakkor “a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról” szóló törvényjavaslat benyújtása arra késztet bennünket, hogy érintettségünk okán megosszunk veletek néhány gondolatot.

A javaslat lényegi következménye, hogy az érintett szervezeteket — így tehát minket is — arra kötelezi, hogy kiadványaikban, nyilvános felületeiken minden alkalommal feltüntessék: külföldről támogatott szervezetnek minősülnek.

A gondolkodás öröme, a tehetséggondozás fontossága és a matematika tudománya összeköti az embereket. Nem határokat húz meg, hanem átnyúlik azokon. Nem rejtegetjük, hanem büszkék vagyunk arra, hogy tevékenységünk hasznosságát és fontosságát nem csak itthon, de nemzetközileg is elismerik, és támogatóink közé számos magyar szervezet mellé külföldiek is felsorakoztak.

A külföldről érkező támogatásokat a törvény indoklása ismeretlen veszélyforrásként (pénzmosás, a közvetett törvényi hivatkozás szerint pedig akár terrorizmus is) tünteti föl, tekintet nélkül arra, hogy a támogatás forrása megjelölésre került-e, vagy a támogatás felhasználása transzparensen történt-e. Ezáltal az indoklás szellemisége és tartalma önmagában alkalmas a megbélyegzésre és arra, hogy a civil szervezetek iránti bizalmat indokolatlanul csökkentse.

Fontos számunkra, hogy kiálljunk a hozzánk hasonlóan méltatlan helyzetbe hozott alapítványok, egyesületek, civil szerveződések mellett, még ha nem is gondoljuk azt, hogy képesek lennénk elérni a törvényjavaslat visszavonását vagy módosítását. Jelen levelünk is annak eszköze, hogy helyzetünket és véleményünket egyaránt megismerjétek.

Ha azonosultok véleményünkkel, és segíteni kívántok abban, hogy gondolataink minél több helyre eljussanak, akkor azt örömmel fogadjuk.

Üdvözlettel,
Juhász Péter, Kalina Gergely, Molnár-Sáska Gábor, Szűcs Gábor
A Gondolkodás Öröme Alapítvány munkatársai

A javaslat teljes szövege: http://www.parlament.hu/irom40/14967/14967.pdf.

Részlet a törvénytervezetből: 2§ (5) A külföldről támogatott szervezet az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően haladéktalanul közzéteszi a honlapján, valamint feltünteti az általa kiadott, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti sajtótermékekben és egyéb kiadványokban is, hogy e törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.

Részletek a törvénytervezet általános indoklásából:
(…) a civil társadalom szerveződéseit külföldi érdekcsoportok felhasználni törekszenek. Ennek gyakori eszközei a különböző jogcímeken juttatott támogatások, amely (…) alkalmasak lehetnek a civil szervezet működésének befolyásolására, (…) Az ilyen juttatások célja, hogy az abban részesülő civil szervezetek társadalmi befolyásán keresztül a támogató érdekcsoportok saját érdekeiket érvényesítsék Magyarország politikai és társadalmi életében. Ez a befolyás irányulhat valamely konkrét politikai, gazdasági döntés meghozatalára, egyes szakpolitikák irányainak meghatározására, vagy legtágabb értelemben akár a demokratikus állami intézményrendszer működésére is. Ezek a folyamatok fokozottan veszélyeztethetik Magyarország nemzetbiztonságát és szuverenitását.

Figyelemmel kell lenni továbbá azokra a kihívásokra, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásával összefüggésben az átláthatatlan eredetű pénzmozgások jelentenek. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ebből fakadó veszély nem csak a profitorientált szektort fenyegeti, hanem a civil szférában is megjelenhet.