A Gondolkodás Öröme Alapítvány

Látogatás Prágában (Hejný-módszer)

2017 januárjában Juhász Péter, Szűcs Gábor és Katona Dániel kétnapos látogatást tettek Prágában, hogy jobban megismerjék a csehországi iskolákban egyre jobban terjedő Hejný-módszert.

A módszer didaktikai alapjait előzetesen tanulmányoztuk a kidolgozók publikációi alapján. Itt sok hasznos háttérinformáció fellelhető.

Az előzetes tájékozódás alapján az körvonalazódott, hogy a módszer sok mindenben hasonlít a Pósa-módszerre. Nagyon fontos elem, hogy a gyerekek stresszmentes környezetben, önállóan, felszabadultan, bátran gondolkozzanak. A Pósa-módszertől eltérően azonban a tanár még utólag sem erősíti meg a diákokat a megoldások helyességében, a csoportnak kell eldöntenie, hogy az adott helyzetben elfogadják-e valakinek a megoldását. (Az egyik hallott anekdota szerint előfordult már, hogy egy csoportnál 2 évig fent volt a táblán egy hamis állítás, ennyi idő kellett, mire rájöttek, hogy nem igaz.)

Az első napon két órát néztünk meg a Táborská Iskolában, Veronika Tůmová segítségével, illetve ő fordította az órákon elhangzó mondatokat. Mindkét csoportban hetedikes diákokat tanítottak a módszerrel. Az elsőben oszthatóság volt a téma, a másodikban a tengelyes szimmetria. Ezt követően beszélgethettünk Jaroslava Kloboučkovával, aki az első órát tartotta, és aki egyike azoknak, akik a legrégebben tanítanak ezzel a módszerrel. Ezt követően egy közös ebéd alkalmával beszélgethettünk először Jana Slezákovával, aki a módszer egyik legjobb ismerője, a tankönyvek, munkafüzetek társszerzője, több, a módszerről szóló tudományos publikáció szerzője. Tőle később is megtudtunk sok hasznos információt.

A délután folyamán Milan Hejnývel folytathattunk kötetlen beszélgetést, aki a módszer alapjait kitaláló Vit Hejný fia. Milan Hejný érdeme, hogy a Vit Hejný által megálmodott, és „kicsiben” megvalósított módszert olyan szintre fejlesztette, hogy azt jelenleg Csehország többszáz iskolájában alkalmazzák. Milan Hejný mesélt a módszer kialakulásának történelmi hátteréről, a kezdeti és a jelenlegi nehézségekről, illetve a módszer legfontosabb jellemzőiről, és a didaktikai, pedagógiai, pszichológiai alapjairól. Néhány konkrét feladat kapcsán megmutatta azt is, hogy a differenciálást hogyan oldja meg ez a koncepció a tanórán.

A Hejnývel való beszélgetést követően a prágai Károly Egyetem matematikadidaktikai doktori iskolája doktoranduszainak tartottunk egy bevezetést a Pósa-módszerbe. Nagyon érdekelte őket a téma, sok jó kérdést tettek fel.

A második napon szintén két órát nézhettünk meg. A Barramdov II Iskolában először egy hetedikes, majd egy negyedikes órát látogattunk meg Darina Jirotková segítségével, és tolmácsolásával.

Ezt követően a Hejný-módszer mögött álló szervezet, a H-mat vezetőjével, Tomáš Rycheckývel találkoztunk. Ez a szervezet továbbképzi a tanárokat, hogy tudjanak a módszerrel tanítani, gondozza és fejleszti a tankönysorozatot, szülők számára ad tájékoztatást a módszerről.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy két zsúfolt napot követően meglepően sok mindent megtudtunk erről a módszerről, és jó volt látni, hogy egy ilyen alternatív megközelítés milyen szépen tud terjeszkedni Csehországban.