A Gondolkodás Öröme Alapítvány

Repülő Iskola

Az alábbiakban az MTA Rényi Alfréd Matematika Kutatóintézet Didaktikai Csoportjának 2017. januári felhívását olvashatják. A programmal kapcsolatos aktuális információk az alább linken érhetőek el.

Kísérleti programunkban olyan kilencedikes diákokat szeretnénk felkutatni, akik bár tehetségesek matematikából, de eddigi tanulmányaik során ennek kibontakoztatására nem volt módjuk.

A kísérlet két részből áll. 2017 tavaszi félévében az a célunk, hogy sok iskolát felkeressünk, és ott minél több — nem feltétlenül tehetséges — érdeklődő diákot bevonva, a szokásostól eltérő módon foglalkozzunk matematikával.

A program második részében pedig a velünk kapcsolatba kerülő diákok számára egy intenzív, kétéves, tehetséggondozó foglalkozássorozatot szervezünk 2017 őszétől.

A matematikának van egyszerre játékos és gondolkodtató arca. Sajnos, az iskolai oktatásban erre nem jut idő és energia. Hiszünk abban, hogy ez mindenki számára hasznos és élvezhető, ezért célunk, hogy minél több diákkal megismertessük a szép és szórakoztató matematikát, az önálló gondolkodás örömét.

Motiváció

Ha egy matematikából tehetséges diák szeretné magát fejleszteni, akkor erre Magyarországon — szerencsére — sok lehetősége van. Az országos versenyeken szereplő, matematikai olimpiákon résztvevő diákok mégis egy szűk körből kerülnek ki.

Véleményünk szerint a tehetséges diákok kibontakozását meghatározza a középiskola választása (erről bővebben írunk a felhívás végén). Sok diákról nem derül ki, hogy jó matematikából, vagy ha esetleg ki is derül, nem jut el olyan helyre, ahol lehetősége lenne fejlődni.

Jelen kísérletünkben a fent vázolt problémáról szeretnénk egy sokkal alaposabb, átfogóbb képet kapni. Továbbá a tehetséges diákoknak szeretnénk biztosítani a fejlődésükhöz szükséges feltételeket.

Iskolák felkeresése

Fontosnak tartjuk, hogy minél több diákkal személyes kapcsolatba kerüljünk. 2017 tavaszán az érdeklődő iskolákban egy-egy délelőtti foglalkozást tartunk. Egy ilyen délelőtt során kedvcsináló, játékos matematika problémákkal találkozhatnak a diákok.

A délelőtt célja a tehetséges diákokkal való találkozáson kívül az, hogy megmutassa a matematika szép és szórakoztató arcát. Ezért a foglalkozások összeállításakor figyelünk arra, hogy ne csak tehetséges, hanem érdeklődő, átlagos képességű diákok számára is élvezhető legyen.

A foglalkozás hossza 3 tanítási óra. A programok hétköznap, tanítási időben zajlanak, a pontos részletekről minden iskolával külön egyeztetünk. A résztvevők száma legalább 8, legfeljebb 30 fő.

A jelentkezés már lezárult, a jelentkezett iskolák listája megtekinthető a következő linken.

Kétéves képzés

A felkeresett iskolákban szervezett programokon sok diákkal kerülünk kapcsolatba. Reményeink szerint sokan közülük tehetségesek és érdeklődőek lesznek. Számukra szeretnénk egy olyan kétéves képzést kínálni, amely hozzájárul a matematikai képességeik fejlődéséhez.

Mikor nevezhetünk egy diákot tehetségesnek?

Ennek megítélése nehéz. Lehet, hogy nem is 5-ös matematikából, rendetlen a füzete, nincs meg a napi leckéje. De amikor valami szokatlan, új dologgal találkozik, elemében van. Szereti a kihívásokat, a nehéz feladatokat. A tehetséges gyerekek egy része nem szerepel jól a versenyeken vagy még sohasem vett részt versenyen. Ez egyáltalán nem baj, nincsen ilyen elvárásunk.

Az érdeklődő diákok számára — bizonyos belépési feltételek teljesítése mellett — lehetőséget biztosítunk a 2017 őszén kezdődő kétéves programban való részvételre. Terveink szerint a foglalkozások havonta egy-egy teljes hétköznapot vesznek igénybe. A foglalkozások házigazdája az ELTE Eötvös József Collegiuma, az intézményről a felhívás végén részletesebben olvashatnak.

Ezen a ponton szeretnénk hangsúlyozni elképzeléseink kísérleti jellegét. Előfordulhat, hogy terveinket módosítanunk kell a tapasztalataink alapján.

A legfontosabb célunk, hogy megpróbáljuk gondolkodni tanítani a gyerekeket. Vagyis azt próbáljuk elérni, hogy ne képletek, bemagolt módszerek, alkalmazható tételek után kutassanak a fejükben, hanem engedjék szabadjára a fantáziájukat, és bátran ötleteljenek, kreatívan gondolkodjanak.

A programokat tartó tanárok nem előadást tartanak, és nem a normál iskolai anyagon túlmutató tárgyi tudást plántálnak a diákok fejébe. Igyekszünk olyan programokat tartani, amelybe a diákok érdemben be tudnak kapcsolódni, tehát nem passzív résztvevői az órának, hanem aktív szereplői, sőt alakítói. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a tanár menet közben alkalmazkodik a csoport képességéhez, érdeklődéséhez, és bekerülhetnek a diákok által megfogalmazott érdekes kérdések is a megoldandó problémák körébe.

Mindezek mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy a foglalkozások jó hangulatban teljenek, élvezzék a részvételt a diákok. Reméljük, hogy fejlődésük versenyeredményeikben is megmutatkozik majd, azonban a közvetlen versenyfelkészítés egyáltalán nem célunk.

A foglalkozások között rendszeres és alapos otthoni munkát várunk el a résztvevőktől, hiszen csak így biztosítható az, hogy a program hasznára váljon a résztvevőknek.

Az ELTE Eötvös József Collegiuma
A foglalkozások helyszíne, az ELTE Eötvös József Collegiumának épülete

Egyéni ajánlás

Elképzelhető, hogy egy iskolában van egy-egy tehetséges diák, akit szívesen ajánlanának a programba, de az iskolai programra nincsen elég érdeklődő.

A kétéves programba való bekerülésnek előfeltétele, hogy a diák részt vegyen egy iskolában tartott foglalkozáson 2017 tavaszán. A felkeresett iskoláknak lehetősége van nyilvánossá tenni a foglalkozásokat, ezekről a honlapunkon beszámolunk. Mi magunk is szervezünk 3 programot az Eötvös Collegiumban. Ezek közül választható egy megfelelő alkalom.

Az egyéni részvétel további feltétele, hogy a diákot szaktanára ajánlja a jelentkezési felületen.

Kiket várunk?

Kapacitásaink egy évfolyammal való foglalkozást tesznek lehetővé, ezért csak kilencedikes diákok jelentkezését várjuk (A nyelvi előkészítős osztályok diákjait is kilencedikeseknek tekintjük.).

Legfontosabb célunk, hogy a matematikával aktívan foglalkozó középiskolás diákok körét bővítsük. Azért, hogy ezt a célunkat elérjük, kénytelenek vagyunk korlátozni a jelentkezők körét, hogy azok jussanak lehetőséghez, akiknek más formában erre nincsen módjuk. Így nem jelentkezhet olyan diák, akire az alábbiak valamelyike igaz (természetesen ezekben az iskolákban foglalkozások tartását sem vállaljuk):

 • Olyan iskola tanulója, amely rendelkezik speciális matematika tagozattal.
 • Olyan iskola tanulója, amely az országos középiskolai rangsor budapesti vagy vidéki legjobb 10 helyezettje között van.
 • A Gondolkodás Öröme Alapítvány által szervezett hétvégi táborok résztvevője.

Jelentkezés

Az iskolák a következő linken jelentkezhetnek: Jelentkezés.

A programot több körben szeretnénk meghirdetni, addig amíg kapacitásaink engedik. Az első jelentkezési kör határideje: 2017. február 20.

A foglalkozások leghamarabb február 15-től kezdődnek. Előfordulhat, hogy az időnkbe mégsem fér bele az összes jelentkezett iskola felkeresése, ebben az esetben a jelentkezés sorrendje számít. Nagymértékű túljelentkezés esetén elképzelhető, hogy több központi alkalmat is szervezünk, hogy minél több iskolából eljuthassanak a diákok a programra.

Ha az iskolában nincs mód foglalkozást tartani, akkor a szaktanár egyénileg is javasolhat diákot a részvételre a következő linken: https://goo.gl/forms/GNirgHxoSRh342Xk1

Függelék

Tanáraink

Surányi László

Matematikus, 10 évig az MTA Matematikai Kutatóintézetében dolgozott kutatóként, utána a Budapesti Fazekas Gimnáziumban tanított matematikát 31 évig. Neves tudósokat nevelt, kiváló pedagógus; az MIT kitüntette az Inspirational Teacher Awarddal, Rátz Tanár Úr Életműdíjat és Mester-M díjat kapott. A matematika mellett filozófiával, zeneelmélettel és irodalommal foglalkozik. Az ELTE TTK és BTK-n tart szemináriumot a matematikai szemléletről.

Juhász Péter

1975-ben született, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumba járt, speciális matematika tagozatos osztályba. Matematikatanár, térképész (PhD) és programozó matematikus diplomát is szerzett az ELTE-n. Jelenleg az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Didaktikai Csoportjának vezetője, a Szent István Gimnázium és a Budapest Semesters in Mathematics Education tanára.

Steller Gábor

1986-ban született. Az ELTE-n szerzett matematikatanári diplomát. Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium volt diákja, jelenleg matematikatanára.

Szűcs Gábor

1989-ben született, a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Matematikus szakos diplomát szerzett az ELTE-n, jelenleg A Gondolkodás Öröme Alapítvány munkatársa.

Damásdi Gábor

1992-ben született, a kecskeméti Katona József Gimnáziumban érettségizett. Jelenleg az ELTE Matematikus szakán utolsó éves hallgató. Az Arany Dániel, Zrínyi Ilona és a Dürer Verseny feladatsorainak összeállításában is részt vesz.

Simon Péter

1995-ben született, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett. Jelenleg a Cambridge-i egyetem matematikus szakán tanul. Aktív és fontos résztvevője, tanára a minden évben megrendezett MaMuT táboroknak.

A jelentkezésből kizárt iskolák listája

 • Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)
 • Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest)
 • Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
 • Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
 • Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium
 • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
 • Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
 • Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
 • ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest)
 • ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)
 • ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)
 • Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc)
 • Karinthy Frigyes Gimnázium (Budapest)
 • Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium (Győr)
 • Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
 • Miskolci Herman Ottó Gimnázium
 • Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
 • Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Szombathely)
 • Óbudai Árpád Gimnázium
 • Révai Miklós Gimnázium és Kollégium (Győr)
 • Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
 • Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
 • SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Szeged)
 • Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola (Budapest)
 • Verseghy Ferenc Gimnázium (Szolnok)
 • Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

MaMuT-os diákok Kömal eredményei

A Matematikai Mulatságok Táborába az országos tanulmányi versenyeken legjobban szereplő diákok kapnak meghívást. A tábor 2004 óta működik, a 2011-ig meghívást kapó 5-7. évfolyamos diákok száma mintegy 280. Természetesen sokan — bár nagyon tehetségesek — nem indulnak vagy éppen nem érnek el jó eredményeket versenyeken. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy az, aki a táborba meghívást kap kétségkívül kiemelkedően tehetségesnek számít.

Az ő középiskolai fejlődésükről szerettünk volna képet kapni. Ez nem könnyű feladat, hiszen nincsen olyan kifejtős verseny, amin minden diák elindulna, így az egyes diákok összehasonlítása nem könnyű. A Kömal B pontversenyét választottuk. Egyrészt a feladatok nehezek, a megoldásukhoz szükség van a középiskolában megszerezhető tudásra. Másrészt azt gondoljuk, hogy akik komolyan foglalkoznak matematikával, azok többségükben kipróbálják magukat ebben a pontversenyben.

A mérésünk során azokkal a diákokkal foglalkoztunk, akik indultak valaha a Kömal pontversenyén. Minden diáknál azt az évét vettük figyelembe, amikor a legjobb pontszámot érte el. Az iskolákat a matematika oktatás (feltételezett) színvonala szerint bontottuk.

A – normál gimnáziumok B – specmat tagozatos iskolák C – Fazekas Mihály Gimnázium
Átlag 96.65 154.08 169.19
Diákok száma 40 38 57

Az A csoportba soroltuk a normál, matematikai tehetséggondozásban nem kiemelkedő iskolákat.

A speciális matematika tagozattal rendelkező iskolákat a B csoportba soroltuk. A listát kiegészítettük azokkal a gimnáziumokkal, amelyeknek volt olyan tanulója, aki az elmúlt 10 évben szerepelt matematikai diákolimpián (ez további 5 iskolát jelent).

A Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium tanulóit nagy számukra való tekintettel, külön kategóriába kerültek (C csoport).

Az adatokat Kovács Benedektől kaptuk, elérhető az alábbi linken: http://benoke98.f.fazekas.hu/komal/

Eötvös József Collegium

A napjainkban elsősorban bölcsészettudomány profilú intézményben alapításától kezdve mindig megbecsült helyet kapott a természettudomány, és a TTK-sok illetve az informatikusok ma is szerves részét képezik a Collegiumnak.

Ma a természettudós hallgatók négy műhelybe (Biológia–Kémia, Földrajz – Föld- és Környezettudomány, Informatika, Matematika–Fizika) szerveződve hallgathatnak az egyetemi képzésben foglalt ismeretanyagnál több és magasabb ismereteket nyújtó órákat. Az collegisták számára különleges előnyöket is ígér ez a szakkollégium, más kifejezetten természettudományú profilú szakkollégiumokhoz képest. Egyrészt olyan multidiszciplináris közegbe kerülnek, ahol a „szürke hétköznapok” folyamán alkalmuk nyílik a szűkebb szakterületük mellett más tudományok világába, gondolkodásmódjába is bepillantani. A bölcsész szakos hallgatókkal való együttélés kiváló lehetőség mind verbális, mind írott kommunikációs képességük pallérozására.

Másrészt az Eötvös Collegium idegen nyelvi műhelyei minden hallgató számára ingyen biztosítják nyelvóráikat, ami lehetőséget teremt arra, hogy megalapozott nyelvismerettel követhessék leendő „tudóstanárként” szakterületük kurrens eredményeit.

A Collegium aktív nemzetközi kapcsolatrendszere lehetőséget teremt arra, hogy még a diákévek alatt közvetlen kapcsolatot szerezzenek a legrangosabb nemzetközi műhelyekben. A Collegium régebbi hallgatói segíthetik az egyetemi tanulmányok befejezését követően.

Részletesebb információkért érdemes felkeresni a Collegium honlapját.

A program az MTA Rényi Alfréd Matematika Kutatóintézetének szervezésében az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja keretében valósul meg.

A szervezésben partnerként részt vesz A Gondolkodás Öröme Alapítvány, a program házigazdája az ELTE Eötvös József Collegiuma.

Kérdések esetén kérjük, hogy az agondolkodasorome [K] gmail [P] com címen keressenek minket. Tel.: 30/562 00 32 (Szűcs Gábor)

Budapest, 2017. január 16.